Best Combo For Nursing, Senior Clerk And ATDO

150.00

Nursing ,સિનિયર ક્લાર્ક , ATDO માટે બેસ્ટ pdf પેકેજ

🔸 ગજરાતી પ્રથમ ભાષા ધોરણ 6 થી 12 – 51 પેજ
🔸 ગજરાતી દ્વિતિય ભાષા ધોરણ 9 થી 12 – 48 પેજ
🔸 અગ્રેજી વોકેબ ધોરણ 9 થી 12 – 23 પેજ
🔸 ગજરાતી ગ્રામર GCERT – 184 પેજ
🔸 ગજરાતી સાહિત્ય GCERT – 58 પેજ
1. ગુજરાતી વ્યાકરણ ૧૦૧૧ પ્રશ્નો PDF જૂની પરિક્ષાઓમાં પુછાયેલ
2. ગુજરાતી સાહિત્યના ૨૦૦ પ્રશ્નોની PDF
3. મે ૨૦૨૧ના ૪૩૦ કરંટ અફેર પ્રશ્નો ની PDF
4. ગુજરાતી સાહિત્યની તમામ કવિઓની PDF

👉🏻 નર્સિંગ અને વર્ગ 3 પરીક્ષાઓમાં આની બહાર થી ખૂબ j ઓછા પ્રશ્નો પૂછાય છે. બનાવવામાં ખૂબ જ મેહનત કરેલ છે.

Category:

Description

👉🏻 Nursing ,સિનિયર ક્લાર્ક , ATDO માટે બેસ્ટ pdf પેકેજ

🔸 ગજરાતી પ્રથમ ભાષા ધોરણ 6 થી 12 – 51 પેજ
🔸 ગજરાતી દ્વિતિય ભાષા ધોરણ 9 થી 12 – 48 પેજ
🔸 અગ્રેજી વોકેબ ધોરણ 9 થી 12 – 23 પેજ
🔸 ગજરાતી ગ્રામર GCERT – 184 પેજ
🔸 ગજરાતી સાહિત્ય GCERT – 58 પેજ
1. ગુજરાતી વ્યાકરણ ૧૦૧૧ પ્રશ્નો PDF જૂની પરિક્ષાઓમાં પુછાયેલ
2. ગુજરાતી સાહિત્યના ૨૦૦ પ્રશ્નોની PDF
3. મે ૨૦૨૧ના ૪૩૦ કરંટ અફેર પ્રશ્નો ની PDF
4. ગુજરાતી સાહિત્યની તમામ કવિઓની PDF

👉🏻 નર્સિંગ અને વર્ગ 3 પરીક્ષાઓમાં આની બહાર થી ખૂબ j ઓછા પ્રશ્નો પૂછાય છે. બનાવવામાં ખૂબ જ મેહનત કરેલ છે.

👉🏻 ઓફર 9 Ebook combo ફકત 100 રૂપિયામાં

👉 80 રૂપિયામાં જે લોકો એ ખરીદેલ છે તેને બીજી PDF 20 રૂપિયામાં આપવામાં આવશે

👉 8000212153 પર પેમેન્ટ(Gpay પhonepe, Paytm) કરી ને screenshot મોકલવો.

👇🏻👇🏻 DEMO Copy 👇🏻👇🏻
Click Here

🙏 મિત્રોને શેર કરીને જાણ કરો 🙏

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Best Combo For Nursing, Senior Clerk And ATDO”