Sale!

Jan 22 To June 22 Current Affairs

40.00

  • જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ થી જુન ૨૦૨૨ સુધી ના કરંટ અફેરના ૩૦૦૦ પ્રશ્નોનો સમાવેશ.
Category:

Description

  • જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ થી મે ૨૦૨૨ સુધી ના કરંટ અફેરના 3000+ પ્રશ્નોનો સમાવેશ.
  • જેમા ૧૦ ટકા પ્રશ્નો સમજુતી સાથે છે.
  • ગુજરાતની તમામ સારી એકેડમીના પ્રશ્નોનો સમાવેશ. 
  • પેજ – ૧૩૮

Demo File Download કરવા નીચેની લિંક પર કલિક કરો.

Download

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jan 22 To June 22 Current Affairs”