Sale!

Jan 22 To May 22 Current Affairs

30.00

  • જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ થી મે ૨૦૨૨ સુધી ના કરંટ અફેરના ૨૦૦૦+ પ્રશ્નોનો સમાવેશ.
Category:

Description

  • જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ થી મે ૨૦૨૨ સુધી ના કરંટ અફેરના ૨૦૦૦+ પ્રશ્નોનો સમાવેશ.
  • જેમા ૧૦ ટકા પ્રશ્નો સમજુતી સાથે છે.
  • ગુજરાતની તમામ સારી એકેડમીના પ્રશ્નોનો સમાવેશ. 

Demo File Download કરવા નીચેની લિંક પર કલિક કરો.

Demo File download

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jan 22 To May 22 Current Affairs”